Frikyrkoundersökningen

 

Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige de senaste tjugo åren.

Studien görs vart femte år och är en viktig avstämning för församlingsplantering och mission i Sverige.

Hur många församlingar har planterats? Läggs det fortfarande ner en församling i veckan? Var växer frikyrkligheten som mest och minst? Vilka åldersgrupper nås bäst och sämst? Alla dessa frågor och många andra besvaras i Frikyrkoundersökningen.

Undersökningen är gjord av Øyvind Tholvsen på uppdrag av Sveriges Frikyrkosamråd.

Ladda ned Frikyrkoundersökningen 2021

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508