När den senaste upplagan av Frikyrkoundersökningen publicerades i juni var det flera nya tendenser som visades i frikyrkornas numerära utveckling. Undersökningen görs vart femte år av Øyvind Tholvsen på uppdrag av Sveriges Frikyrkosamråd och presenterar utvecklingen sedan år 2000.

Undersökningens siffror är delvis alarmerande. Mer än en tredjedel av de församlingar som fanns år 2000 har lagts ned. Knappt hälften så många nya har bildats. Det innebär också att 18 procent av dagens församlingar har planterats de senaste tjugo åren. Många av dem är så kallade migrantförsamlingar, alltså församlingar som har annat språk än svenska som sitt primära gudstjänstspråk och där etniska svenskar är färre än 10-15 procent.

För första gången kan man också se att små och framförallt nyplanterade församlingar växer snabbare än stora och etablerade.

Jonas Melin, som är med ledningsgruppen för Vidare, kommenterar undersökningen på Dagen debatt:

– Den faktor som verkar vara svårast för etablerade församlingar att ta till sig är att det planteras alldeles för få nya församlingar för att vi ska kunna vända den nedåtgående trenden. Undersökningen visar att i de områden där det planteras nya församlingar, växer det totala antalet troende eftersom nya församlingar har ett utåtriktat fokus och når nya människor.

Ladda ned Frikyrkoundersökningen 2021

I media:
Artikel i Dagen: Små församlingar växer – men inte tillräckligt

Jonas Melin på Dagen debatt: Ska frikyrkan överleva behöver vi plantera fler församlingar

Organisationer som har ställt sig bakom målet VIDARE 2025

Equmeniakyrkan
EFS
EFK
Frälsningsarmén
Pingst
OM Sverige
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Sverige
Gå ut mission

Be för:

Unga pionjärer som kan nå in i ungdomsvärlden

En generös inställning till varandras församlingsplanteringar och framsteg. Be att vi lär oss fira varandras segrar

Att människor i alla åldrar ska våga gå på Guds kallelse att nå ut till nya människor i vårt land

Att samfund och missionsorganisationer vågar fatta modiga beslut så att vi kan starta fler församlingar

Fler pionjära initiativ i våra befintliga församlingar och kårer

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508