Om oss

Vi är flera kristna samfund och organisationer som tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för församlingsplantering och mission i Sverige. Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.

Missionsuppdraget handlar om Guds rike och det innefattar bland annat att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det främsta skälet till att plantera nya församlingar är att nå nya människor med evangeliet. Det är det som driver oss. Det är Guds rike som ska växa, inte bara det egna samfundet.

Vi står tillsammans och gläds åt all framgång för evangeliet och Guds rike. Alla frikyrkosamfund och EFS har församlingsplantering på sin agenda. Genom vårt gemensamma mål vill vi markera att vi står tillsammans för att sprida evangeliet.

Vi vill hjälpa varandra och visa att det handlar om Guds rike, så att fler församlingar i alla våra olika sammanhang når nya människor och planterar nya församlingar. Vi drömmer om en multiplicerande rörelse där både antalet lärjungar och antalet församlingar växer i hela Sverige.

Vi gläds åt varandras framgångar och vi vill stötta varandra när vi möter problem.

Antalet församlingar är inte det enda som är intressant och det säger förstås inte allt om hur det går i arbetet. Men vi tror att antalet församlingar i Sverige har betydelse. Att församlingar planteras är en frukt av evangelisation och mission.

Därför är det totala antalet församlingar i Sverige ett mått på om vårt arbete bär frukt eller inte. Måluppfyllelsen är ett tecken på att det sker djupare förändringar inom kristenheten, som t.ex. förnyad evangelisationsiver, omvändelser, friskare församlingar och multiplicering av lärjungar. Vi är övertygade om att fler församlingar når fler människor.

Organisationer som har ställt sig bakom målet VIDARE 2025

Equmeniakyrkan
EFS
EFK
Frälsningsarmén
Pingst
OM Sverige
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Sverige
Gå ut mission

Be för:

Unga pionjärer som kan nå in i ungdomsvärlden

En generös inställning till varandras församlingsplanteringar och framsteg. Be att vi lär oss fira varandras segrar

Att människor i alla åldrar ska våga gå på Guds kallelse att nå ut till nya människor i vårt land

Att samfund och missionsorganisationer vågar fatta modiga beslut så att vi kan starta fler församlingar

Fler pionjära initiativ i våra befintliga församlingar och kårer

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508