NY RAPPORT

FRIKYRKAN I ORTEN

Organisationer som har ställt sig bakom målet VIDARE 2025

Equmeniakyrkan
EFS
EFK
Frälsningsarmén
Pingst
om-logo-1
Sjundedags Adventistsamfundet
sam-logo_staende-farg-3
Gå ut mission

Be för:

Unga pionjärer som kan nå in i ungdomsvärlden

En generös inställning till varandras församlingsplanteringar och framsteg. Be att vi lär oss fira varandras segrar

Att människor i alla åldrar ska våga gå på Guds kallelse att nå ut till nya människor i vårt land

Att samfund och missionsorganisationer vågar fatta modiga beslut så att vi kan starta fler församlingar

Fler pionjära initiativ i våra befintliga församlingar och kårer

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508