Böcker på svenska

Augland, Öivind, m fl. M4, Del 1: Master & Mission. Dawn Norge.

Augland, Öivind, m fl. M4, Del 2: Multiplication & Movement. Dawn Norge.

Gusmark, Björn. Nya sätt att vara kyrka, Argument Förlag, 2016

Hellström, Staffan. Vad skulle du göra om du inte vara rädd, Sjöbergs Förlag, 2019

Hultmar, Richard. Drömmen om en Jesusrörelse, Livets Ords Förlag, 2019

Kridiotis, Charles. Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingar. XP Media, 2016.

Melin, Jonas & Svanberg, Peter & Wellstam, Julia (red). Vi planterar nya församlingar. Evangelie, 2020

Skagen, Arne G. Gräv där du står : om vardagsevangelisation, EFS-förlaget, 2019

Jaktlund, Carl-Henric & Neve, Mattias & Rudäng Emma (red). Nya vägar för världens skull. Tro & Liv Skriftserie och Libris bokförlag 2023.

Kridiotis, Charles. Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingar. XP Media, 2016.

Melin, Jonas & Svanberg, Peter & Wellstam, Julia (red). Vi planterar nya församlingar. Evangelie, 2020

Böcker på andra språk

Addison, Steve. Movements that Change the World.  Missional Press, 2009.

Addisson, Steve. Pioneering Movements. IVP Books, 2015.

Addison, Steve. What Jesus Started. IVP Books, 2012.

Cole, Neil. Church 3.0. Jossey-Bass, 2010.

Cole, Neil. Organic Church. Jossey-Bass, 2005.

Cole, Neil. Church Transfusion. Jossey-Bass, 2012.

Dale, Tony & Felicity. Small is Big. Tyndale Momentum, 2011.

Ferguson, Dale & Ferguson, Jon. Exponential. Zondervan, 2010.

Frost, Michael & Hirsch, Alan. The Shaping of Things to Come. Baker Books, 2013.

Gibbs, Eddie. Church Next. IVP Books, 2000.

Hirsch, Alan. The Forgotten Ways. Brazos Press, 2009.

Moynagh, Michael. Being Church Doing Life. Monarch Books, 2014.

Murray, Stuart. Church Planting. Herald Press, 2001.

Murray, Stuart. Planting Churches in the 21st Century.

Ott, Craig & Wilson, Gene. Global Church Planting. Baker Academic, 2011.

Paas, Stefan. Church Planting in the Secular West. Eerdmans, 2016

van de Poll, Evert. Church Planting in Europe. Wipf & Stock, 2015.

Sayers, Mark.  Dissapearing Church. Moody Publishers, 2016.

Shenk, David W. & Stutzman, Ervin R. Creating Communities of the Kingdom. Herald Press, 1988.

Schindler, Dietrich. The Jesus Model. Piquant editions, 2013.

Sjogren, Steve & Lewin, Rob. A Community of Kindness. Regal, 2003.

Steigerwald, Daniel et. al. Dynamic Adventure. Communitas International, 2017.

Stetzer, Ed & Im, Daniel. Planting Missional Churches. B&H Academic, 2016.

Thwaites, James. The Church Beyond the Congregation. Paternoster Publishing, 1969.

Venter, Alexander. Doing Church. Vineyard International Publishing, 2001.

Woodward, JR & White, Don. The Church as Movement. IVP Press, 2016.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508