Pionjärt initiativ

Ett nytt pionjärt initiativ definieras i detta sammanhang av att man uppfyller dessa kriterier:

 • Det finns en bärande vision om att forma en ny kristen gemenskap.
 • Det finns en vilja att nå nya människor.
 • Det finns ett ledarskap som är på plats; pionjär, ledare, initiativtagare.
 • Man står i relation till en församling, ett samfund eller annat nätverk.

Ny församling

En ny församling definieras i detta sammanhang av att man uppfyller dessa kriterier:

 • Man ser sig själv som en församling.
 • Man möts regelbundet och ofta.
 • Man har ett uttalat ledarskap.
 • Man står i relation till ett samfund eller annat nätverk.

Omstart

En omstart är en befintlig församling som uppfyller dessa kriterier:

 • Församlingen har formulerat en ny vision med fokus på att nå nya människor.
 • Församlingen har fått ett nytt ledarskap, ny struktur och ofta nytt namn.
 • Det nya ledarskapet har fått inflytande över egendom, ekonomi och verksamhet.
 • Man står i relation till ett samfund eller annat nätverk.

I den här listan finns många av de sammanhang som startat de senaste 10-12 åren

Fyll i ”Your location” och klicka i vilket/vilka typer av sammanhang du vill visa

   Vill ni veta mer?

   Många olika sätt att plantera församlingar

   Här sammanfattar vi fem vanliga modeller som inom sig och mellan sig varierar beroende på sammanhang.

   Tänk på att:

   • Modeller är generaliseringar. En församlingsplantering kan utgå från en modell även om den inte helt passar in i den.
   • Utgå från en modell, men lär av styrkorna hos de andra. Alla har svagheter och styrkor.
   • Använda en modell som passar era gåvor och det sammanhang som ni vill nå.
   • Modellen inte är målet, utan bara ett verktyg.
   • Vilken modell ni än väljer, så behöver ni värderingar som fyller modellen med ett sunt innehåll.

   Traditionell

   I Sverige har den traditionella modellen för att starta församlingar varit att börja med att skaffa en lokal och börja med gudstjänster.

   Starta stort

   Starta stort-modellen har vissa likheter med den traditionella, men här lägger man speciellt fokus på själva starten (launch).

   Missionell inkarnerande

   Det syftar på församlingar som lägger ett speciellt fokus på att smälta in i och bli en del av den kultur som man vill nå med evangeliet.

   Hus församlingar

   I den här modellen sker församlingslivet företrädesvis i mindre grupper, som ofta samlas i privata hem.

   Multisite

   Den här modellen planterar nya gudstjänstfirande gemenskaper på nya platser, men håller ihop dem i samma organisation.

   Traditionell

   I Sverige har den traditionella modellen för att starta församlingar varit att börja med att skaffa en lokal och börja med gudstjänster. Ganska snart har man ofta satsat på barn- och ungdomsverksamhet för att få nya kontakter i samhället. Denna modell kan fungera bra när det finns en grupp kristna som är beredda att ansluta sig till den nya församlingen och en kristen kultur där människor kan tänka sig att gå till en kyrka.

   Starta stort

   Starta stort-modellen har vissa likheter med den traditionella, men här lägger man speciellt fokus på själva starten (launch), då församlingen proklameras och blir offentlig. Man förbereder detta tillfälle genom att bygga upp en stor kärntrupp och siktar mot den stora, gör mycket reklam, bjuder in gäster och slår på stort. Den här modellen ger den nya församlingen en flygande start och kan fungera bra i en eventbaserad kultur.

   Missionell inkarnerande

   Alla församlingar bör förstås vara missionella och inkarnerande, men när man talar om den här modellen syftar det på församlingar som lägger ett speciellt fokus på att smälta in i och bli en del av den kultur som man vill nå med evangeliet. Det handlar om att ordet ska bli kött i ett samhälle, eller i en specifik kultur där evangeliet tidigare inte nått in. I den här modellen är det stark betoning på relationer och holistisk mission och på att nå de minst nådda. Den fungerar ofta bra i sammanhang där det inte finns någon förkunskap om kristen tro.

   Husförsamlingar

   I den här modellen sker församlingslivet företrädesvis i mindre grupper, som ofta samlas i privata hem. Istället för att samlas till större gudstjänster varje vecka, bygger man nätverk av husförsamlingar, eller som det också kallas enkla, organiska församlingar. Strukturen bygger på relationer och lärjungaträning sker framför allt i vardagslivet. Dessa församlingar klarar sig ofta utan anställda ledare eller lokaler, och har förutsättningar att reproduceras snabbt.

   Multisite

   Den här modellen planterar nya gudstjänstfirande gemenskaper på nya platser, men håller ihop dem i samma organisation. ”En församling på flera platser” är ett sätt att uttrycka denna modell. Ett annat sätt att beskriva den är ”en församling med utposter”. Styrkan i denna modell är att planteringarna kan dra nytta av de resurser som kan finnas i en större organisation. Församlingsplanterarna blir inte så isolerade, utan har stöd och gemenskap i ett större sammanhang.

   Vill ni stå bakom VIDARE?

   Vem kan stå bakom?

   Kristna samfund och organisationer som själva planterar nya församlingar i Sverige.

   Om er organisation också vill ställa sig bakom målet VIDARE 2025

   Telefon:
   0570-155 60
   Mobil:
   0706-408 508