Ledningsgrupp

Jonas Melin
jonas.melin@alliansmissionen.se Ordförande

Cahtrine Nygren
cahtrine.nygren@efk.se

Organisationer som har ställt sig bakom målet VIDARE 2025

Equmeniakyrkan
EFS
EFK
Frälsningsarmén
Pingst
om-logo-1
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Sverige
Gå ut mission

Vill ni stå bakom VIDARE?

Vem kan stå bakom?

Kristna samfund och organisationer som planterar nya församlingar i Sverige.

Om er organisation också vill ställa sig bakom målet VIDARE 2025

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508